Priprava strešnega napušča

Med izdelavo fasade se vse premalokrat posvečamo kakovosti obdelave detajlov, kot je to npr. strešni napušč. Še tako dobro izvedena streha, ne izpolnjuje zahtev sodobne gradnje, v kolikor tudi napušči niso obdelani v skladu z najzahtevnejšimi kriteriji stroke.

Napušč predstavlja vez med strešno konstrukcijo in fasado objekta ter zapolnjuje vrzel med različnimi gradbenimi materiali, ki se pri nestrokovni montaži nemalokrat razdvajajo in povzročajo razpoke ali druge neprijazne poškodbe. Strokovna izvedba napušča ime torej velik vpliv tako na izgled fasade, kot tudi odpornost in energetsko varčnost objekta.

V sistemskih rešitvah Dr.House smo v preteklosti docela obdelali tudi ta pomemben segment in našli najprimernejše tehnološke rešitve za vse vrst fasad, v kombinaciji z različnimi strešnimi konstrukcijami in kritinami.