Priprava strešnega napušča

Med izdelavo fasade se vse premalokrat posvečamo kakovosti obdelave detajlov, kot je to npr. strešni napušč. Še tako dobro izvedena streha, ne izpolnjuje zahtev sodobne gradnje, v kolikor tudi napušči niso obdelani v skladu z najzahtevnejšimi kriteriji stroke.

Napušč predstavlja vez med strešno konstrukcijo in fasado objekta ter zapolnjuje vrzel med različnimi gradbenimi materiali, ki se pri nestrokovni montaži nemalokrat razdvajajo in povzročajo razpoke ali druge neprijazne poškodbe. Strokovna izvedba napušča ime torej velik vpliv tako na izgled fasade, kot tudi odpornost in energetsko varčnost objekta.

V sistemskih rešitvah Dr.House smo v preteklosti docela obdelali tudi ta pomemben segment in našli najprimernejše tehnološke rešitve za vse vrst fasad, v kombinaciji z različnimi strešnimi konstrukcijami in kritinami.

 

 

Obdelava balkona

Dodana vrednost Dr.House sistemov je vsekakor natančna obdelava detaljev, med katere sodijo tudi balkoni. Vsekakor je zelo pomembno vedeti, da se balkonom navadno v procesu izdelave fasade, posveča premalo pozornosti. Rezultat je nezadovoljivo izvedena izolacija, kar bistveno vpliva na zatesnitev položene keramike in detalje stikovanja balkona s fasado objekta.

Še bolj pa je pomembno, da se pravilno lotimo sanacije obstoječega balkona, kadar je stara keramika dotrajala, odstopila, estrih pa je pod vplivom vsrkane vlage popolnoma popustil.

 Začetno stanje balkona. Podlago dobro očistimo in posesamo.

Pritrdimo in prilepimo toplotno izolacijo z zgornje, kakor tudi s spodnje in stranske strani. Tako se izognemo toplotnemu mostu.

 Izolacija in prvi nanos mreže

 Drugi nanos mreže

 Obdelava detaljev

 Priprava površine za keramiko

 Zaključni detajl